Etikai kódex

A Völgyerdő Természetvédelmi Park etikai kódexének célja, hogy kinyilvánítsuk a számunkra legfontosabb értékeket és elveket. Az etikus magatartás a bizalom alapja. Elveinket nemcsak tiszteljük, de partnereinktől is elvárjuk azok tiszteletét és betartását.

Alapelveink

Két legfontosabb értéknek az életet és az információt tartjuk, amelyek között nagyon szoros kapcsolat van. Ebből a két értékből származnak az etikai elveink. A két erkölcsi alaptézisünk: nem teszünk mással (emberrel és állattal) olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk tegyenek és mindig a hátrányos helyzetben lévőt támogatjuk.

Az élet védelme

Minden élőlény legféltettebb kincse az élete, minden faj legfontosabb célja a fennmaradása, ezért az élet tiszteletét és védelmét tartjuk a legfontosabbnak. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a ritka fajok fennmaradásáért. Ha egy ember vagy állat, vagy egy ritka növény veszélybe kerül, mindent megteszünk a megmentése érdekében.

Az állatok védelme

Az állatok érzésekkel, egyéniséggel, intelligenciával és bizonyos fokú öntudattal rendelkeznek. Az állatok számára az élet hasonlóan értékes, mint egy ember számára, és erkölcsileg az állatokat hasonló jogok illetik meg, mint a kisgyermekeket. Nem fogadjuk el az állatok faji megkülönböztetését és birtoklását. Tiszteletben tartjuk és védjük az állatok életét és méltóságát. Igyekszünk számukra biztosítani a szabadságot és az egészséges élethez szükséges feltételeket. Szigorúan elítéljük és nem toleráljuk az állatok tárgyként kezelését, fogva tartását, kizsákmányolását, az állatok ellen elkövetett erőszakot és életük kioltását.

A biodiverzitás védelme

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy környezetünkben megvédjük és növeljük a biodiverzitást. Védjük a ritka fajokat és segítjük fennmaradásukat, terjedésüket. Fellépünk az invazív fajokkal szemben az állatok jogait tiszteletben tartva.

A természet védelme

Legjobb tudásunk szerint védjük, óvjuk a természetes élőhelyeket és mindent megteszünk a lepusztult élőhelyek helyreállításáért. Nem szennyezzük a környezetet. A környezetszennyezést igyekszünk megszűntetni, a környezetet megtisztítani.

Az információ védelme

Mindent megteszünk az absztrakt információ védelme érdekében. Az általunk megszerzett, közhasznú információkat ingyenesen közzétesszük és terjesztjük. Mindent megteszünk azoknak az információknak a védelme érdekében, amelyek az élőlények védelmét szolgálják, vagy személyes jellegűek. Nem adunk ki olyan információkat amellyek kiadásával élőlényeket sodornánk veszélybe.

Empátia

Alapvető emberi értéknek tartjuk az gyüttérzést az élőlényekkel szemben, és elítéljük az élőlények tárgyiasításának minden formáját.

Az emberi jogok tisztelete

Tiszteletben tartjuk és védjük minden ember alapvető jogait, egyenlőségét és ezt másoktól is elvárjuk: az élethez, a méltósághoz, a szabadsághoz, az egészséghez, az igazságos bánásmódhoz való jogot.

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség

Elítéljük a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, többek között, de nem kizárólag a faj, bőrszín, nem, kor, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb meggyőződés, etnikai, nemzetiségi vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni helyzet, születés, szexuális beállítottság vagy más állapot, például családi állapot vagy gyermekek száma alapján történő megkülönböztetést.

Biztonságos munkakörülmények

Mindenkinek joga van a biztonságos és egészséges munkakörülményekhez. Minden tevékenység során be kell tartani a tevékenységre vonatkozó technológiai és biztonsági előírásokat és minimalizálni kell a környezeti terhelést.

Tisztességes magatartás

Fontosnak tartjuk a tisztességes magatartást az élet minden területén, és ezt elvárjuk munkatársainktól és partnereinktől is. Nem toleráljuk a korrupció semmilyen formáját.

Hitelesség és tudományosság

Célunk, hogy az ismeretterjesztés során hiteles információkat adjunk át másoknak, amelyek hiteles kutatók hiteles kutatási eredményein alapulnak, és elítéljük az áltudományos nézetek és azok terjesztésének minden formáját.

Gyakorlatiasság

A munkánk során fontosnak tartjuk a célorientáltságot és hatékonyságot, kerüljük a látszattevékenységeket, az adminisztrációs tevékenységeket igyekszünk a minimálisra csökkenteni.

Szellemi szabadság

Tiszteletben tartjuk mások szellemi szabadságát: gondolkodáshoz, véleményformáláshoz, önkifejezéshez való jogát, a véleményszabadságot.

Függetlenség

Alapvető fontosságúnak tartjuk cégünk függetlenségének megőrzését és nem létesítünk olyan üzleti kapcsolatokat, amelyek bármilyen függőséget eredményeznek. Nem fogadunk el semmilyen támogatást olyan személyektől és szervezetektől, akik megsértik az alapvető értékeinket, különös tekintettel az élet tiszteletére.

Kölcsönösség

Munkatársainktól és üzleti partnereinktől is elvárjuk az értékeink tiszteletét és nem működünk együtt, nem támogatunk olyan személyeket vagy szervezeteket, akik megsértik az alapvető értékeinket, különös tekintettel az élet tiszteletére.

Please publish modules in offcanvas position.