Céljaink

Célunk természetközeli élőhelyek létrehozása, ritka fajok és természetes életközösségek védelme, környezettudatos gondolkodásra és életmódra nevelés.

A természetes környezet védelme

Természetközeli élőhelyek létesítése és megőrzése

A gazdaságilag hasznosított földterületek mesterséges élőhelyek, amelyek kevés fajnak biztosítanak otthont. Ezért a legfontosabb cél természetközeli élőhelyek létrehozása és a természetközeli állapotuk hosszú távú biztosítása.

Környezetszennyezés megelőzése, megszüntetése

A legfontosabb helyi környezetszennyező elemek (vegyszerek, gyakorlatok, hulladék) és hatásaik felmérése, felügyelete, minimalizálása. A lakosság informálása, együttműködés elősegítése, hulladékgyűjtés, biogazdálkodás, csatornahálózat kiépítésének támogatása, környezetbarát szoftverek fejlesztése.

Fajmegőrzés

Ritka és veszélyeztetett fajok védelme

A ritka fajok esetén kulcsfontosságú olyan védett bázisterület fenntartása, ahol a faj háborítatlanul, az emberektől védve szaporodhat és szaporítóanyagot biztosíthat a szomszédos, kevésbé védett területekre. Ritka állatfajok számára fontos a fészkelőhelyek biztosítása, táplálékforrásul szolgáló fajok védelme és a mérgezések megelőzése.

Fajgazdagság növelése

Őshonos fajok telepítése

A helyről eltűnt, de a környező vidékeken még előforduló növényfajok telepítése a helyi környezetvédelmi hatóság engedélyével és együtt működésével, a forrásnövények károsítása és szaporodásuk akadályozása nélkül; természetközeli erdők telepítése.

Invazív fajok visszaszorítása

A nem őshonos és/vagy inváziós fajok írtása a legkisebb negatív hatással járó módszerekkel. Ez vonatkozik az invazív háziállatfajokra is, ezért állatvédelmi szempontból is fontos.

Állatvédelem

Mentés és gondozás

Közvetlen vagy közvetett módon emberi tevékenység miatt veszélybe került növények és állatok mentése, gondozása a szükséges ideig, és - lehetőség szerint - visszatelepítése az eredeti vagy egy biztonságosabb természetes környezetbe, minimális emberi közbeavatkozás mellett.

Születésszabályozás

Háziállatok születésszabályozásának támogatása a gazdátlan vagy rossz körülmények között élő háziállatok számának csökkentése és a természetes élőhelyek háziállatoktól történő védelme érdekében.

Jogvédelem

Az állatokkal szembeni etikus és emberséges bánásmód támogatása, ennek két fontos előfeltétele az ismeretterjesztés és a születésszabályozás.

A hely természeti szépségeinek megőrzése

Nagybakónak és környezetének különleges szépségét a rendkívül változatos, szurdokokkal szabdalt felszín mellett a falut körülvevő erdőkkel borított dombok adják. A falut határoló erdők védelme különösen fontos, ha meg szeretnénk védeni a táj eredeti jellegét. A környék olyan különleges és ritka geológiai formációkat is rejt, mint a Kőszikla-szurdok és az Árpád-források hármas völgye, amelyekhez hasonlót Dél-Zalában nem találni. A hely szépségéhez hozzájárul gazdag vadvilága, védett, ritka növényei és állatai. De rengeteg eltűnt faj, természetidegen akácosok, özönnövények és erdőirtások jelzik, hogy ezt a különleges vidéket a közelmúltban nem becsülték meg eléggé. Célunk, hogy visszaállítsuk a táj eredeti szépségét és természetes fajgazdagságát.

Megújuló energiaforrások kiaknázása

Megújuló energiaforrásokra épülő erőművek létesítése és üzemeltetése a széndioxid-kibocsátás csökkentése, a környezeti terhelés csökkentése és a fenntarthatóság érdekében.

Ismeretterjesztés

Természetvédelmi ismeretek terjesztése

Helyileg fontos természetvédelmi ismeretek eljuttatása a lakossághoz a különböző médiacsatornák felhasználásával.

Helyi élőviág megismertetése

A lakosság környezettudatosságának elsődleges akadálya az információhiány. Ahhoz, hogy megértsük a környezetvédelem fontosságát, ismernünk kell a környezetünket, annak értékeit. A fajoknak és a fajgazdagságnak be kell épülni a közösség értékrendjébe, közös értékké kell válniuk.

Mozgósítás

A lakosság bevonása a természetvédelmi feladatokba

Számos olyan feladat van, amelybe a helyi lakosság könnyen bevonható. Ilyen feladatok például az odúkészítés, odúkihelyezés, fajfelmérés, invazív fajok visszaszorítása, környezetszennyezés megelőzése és kezelése és közös hulladékgyűjtések.

Túrák szervezése

A szervezett túrák alkalmat biztosítanak a lakosság fajismeretének bővítésére, környezettudatosságának fejlesztésére.

Támogatás

Eszközök és források biztosítása

A természetvédelemhez szükséges információs-, anyagi- és eszközforrások biztosítása a helyi lakosság számára. Gyakran az eszközhiány és a forráshiány nehezíti a természetvédelemben való részvételt.

Munkahelyteremtés

Természetvédelmi tevékenység a helyi gazdák szolgáltatásaik igénybevételével. Ez új bevételi forrásokat biztosít a gazdáknak és munkahelymegőrző hatása van.

Együttműködés

Együttműködés a helyi lakossággal

A lakossággal közös célokat szolgáló tevékenységekben való részvétel és azok támogatása.

Együttműködés más természetvédelmi szervezetekkel

Információmegosztás, erőforrás megosztás, munkaerőmegosztás, közös kutatási projektek más természetvédelmi szervezetekkel.

Együttműködés egyetemekkel

Kutatási témák biztosítása és közös kutatási projektek folytatása egyetemekkel.

Kutatás

Mérés és dokumentáció

A tevékenység naplózása, mérési adatok gyűjtése, rendszerezése és elemzése.

Irodalomkutatás

A célokkal kapcsolatos kutatási eredmények, online anyagok, folyóiratok és könyvek keresése, olvasása és rendszerezése.

Hatékonyabb módszerek kifejlesztése

Új, hatékony természetvédelmi módszerek kutatása, fejlesztése és tesztelése.

Please publish modules in offcanvas position.